Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ondersteuningsstructuur

In ons SWV is het niveau van de basisondersteuning vastgesteld. U vindt de standaarden en indicatoren van deze basisondersteuning in het document “basisprofiel”. (zie in de map ondersteuningsstructuur bij de download) Iedere school in ons SWV heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld en deze is te vinden op de website van de school.

De wetgeving passend onderwijs stelt een SOP verplicht en de medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht.

Naast de basisondersteuning is er ook veel ontwikkeld als het gaat om extra ondersteuning.

Hierna treft u van iedere deelregio de extra ondersteuning aan. (zie in de map ondersteuningsstructuur bij de download)