Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Bestuurlijke organisatie

Het SWV kent vijf organen

 

 

  • Het DB stelt het beleid vast, het AB keurt goed en functioneert als intern toezichthouder.
  • De voorzitter van het DB is Friso Kingma (IRIS), de voorzitter van het AB is Henk ter Wee (Vivente)
  • Commissie Toezicht (CT) met als voorzitter Henk ter Wee (Vivente)
  • De manager Henk Keesenberg voert uit en bereidt het beleid voor. 
  • Het AO (afstemmingsoverleg) is ingesteld om deelregio’s en het SO te laten afstemmen (bijvoorbeeld door kennis te nemen van elkaars ontwikkelingen) en om het DB te adviseren.

Leden van het DB zijn naast de voorzitter Friso Kingma (Iris), penningmeester Jan van der Poel (VenIJ), Cecile Servaes (Catent), Arie de Wit (OOZ), Gert Laarman (Florion), Maarten Bauer (Mijnplein) en Henk van der Wal (SO Kampen). Ondersteund door manager Henk Keesenberg en ambtelijk secretaris Anja Welman.

De leden van de CT zijn naast voorzitter Henk ter Wee (Vivente), Adrie Bolijn (De Mare), Fred vd Ham (VPCPO De Akker) en Rudi Meulenbroek (OOK). Ondersteund door manager Henk Keesenberg en ambtelijk secretaris Anja Welman.

 

Naast deze 4 organen kent het SWV nog een 5e  orgaan nl. de ondersteuningsplanraad OPR (hoe en wat zie op de pagina van de OPR).


Nb. in de map Bestuurlijke organisatie onder de downloads treft u aan:

- De Statuten en aansluitingsovereenkomst van de Stichting

- Het Managementstatuut

- Het toetsingskader van het Algemeen Bestuur