Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Overgang PO-VO

In de beide samenwerkingsverbanden 2305 PO en 2305 VO is intensief nagedacht over een aanpak om de overgang van het primair onderwijs (dat zijn scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) naar het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs nog beter te maken.

Als kader voor het denken is een notitie 10-14 opgesteld (download).

Daarnaast is veel informatie beschikbaar op de sites van de scholen voor VO en VSO. Zoals bijvoorbeeld het centraal ontwikkelde aanmeldingsformulier.

Ook is een checklist voor de overgang gemaakt (download)

In de map overgang PO-VO bij de downloads vindt u de “PO-VO kalender”