Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ouder- en jeugsteunpunt SWV 23-05

In elk samenwerkingsverband is een ouder- en jeugdsteunpunt. Dat is een van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs (zie: Passend onderwijs verbeteren | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl).

Met dit steunpunt willen we ouders en jeugdigen van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. Tevens willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs. 

Het ouder- en jeugdsteunpunt heeft drie pijlers. Dat zijn:

  • Informeren: het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders en jeugdigen.
  • Steunen: de komende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.
  • Signaleren: de ervaringen van het steunpunt zijn van waarde voor het (ontwikkelen en aanpassen van het) beleid van het samenwerkingsverband.

Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen.

Wilt u in contact komen met een adviseur van het ouder- en jeugdsteunpunt? We zijn van maandag t/m donderdag (9.00-12.30 uur) telefonisch bereikbaar op 06-57125952. Of mail naar steunpunt@2305po.nl .

Voor de opzet en invulling van ons steunpunt zijn wensen en verwachtingen van ouders erg belangrijk. Gedurende het schooljaar organiseren we verschillende bijeenkomsten waarbij we ouders van harte uitnodigen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Mail dan naar steunpunt@2305po.nl. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdagavond 6 oktober 2022.