Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ouder- en jeugsteunpunt SWV 23-05

In elk samenwerkingsverband is een ouder- en jeugdsteunpunt. Dat is een van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs (zie: Passend onderwijs verbeteren | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl).

Met dit steunpunt willen we ouders en jeugdigen van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. Tevens willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs. 

Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen.

Op de website van de rijksoverheid zijn informatiebrochures en uitlegvideo's te vinden over passend onderwijs voor leerlingen en ouders. Klik hier om naar de website van de rijksoverheid te gaan.

Video passend onderwijs voor ouders
 

U kunt de informatie via deze link in de volgende talen beluisteren: Engels, Turks, Pools, Arabisch, Perzisch en Tigrinya.

Bereikbaarheid

Het ouder- en jeugdsteunpunt is op maandag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-57125952. U kunt ons ook mailen: steunpunt@swv-hanzeland.nl .

Tijdens feestdagen en schoolvakanties (regio Noord) is het ouder- en jeugdsteunpunt gesloten.