Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Welkom

Vanaf 2005 zijn het onderwijsveld en de overheid in overleg over het zorgbeleid (het ondersteuningsbeleid). Dit beleid is onderdeel van het verbeteren en versterken van de onderwijskwaliteit. Begrippen als handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken zijn inmiddels ingeburgerde begrippen.

Na beleidsimpulsen van de bewindslieden Van der Hoeven, Dijksma en Van Bijsterveld is er per november 2012 een nieuwe wetgeving met betrekking tot de zorg (onderwijsondersteuning) voor leerlingen die dat nodig hebben. In meerdere wetten zijn wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn nogal fundamenteel, waardoor we spreken van een stelselwijziging.

 

Eén van die wijzigingen betreft de vorming van samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV). De wetgever heeft bepaald dat de scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs gezamenlijk vorm en inhoud moeten geven aan een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Klein en dichtbij wat kan, groot en op afstand wat moet, is de keuze en de leuze.

 

Het SWV heeft het beleid en de praktische uitwerking in een informatiebrochure gezet. Iedere school heeft twee exemplaren ontvangen en iedere coördinator van een deelregio extra exemplaren.

 

Een ieder kan de brochure ook downloaden (zie downloads).

 

Na een periode van kwartiermaken en overleg over de uitgangspunten van ons SWV en het ondersteuningsplan, zijn we op 1 augustus 2014 gestart. Over de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015 is een jaarverslag gemaakt waarvan u bij de downloads een POP versie kunt vinden.

 

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl